Nasihat Orang Jawa
Topik Khusus

Nasihat Orang Jawa

Nasihat hidup orang Jawa berisi kumpulan pepatah atau peribahsa yang mengajarkan agar manusia berlaku arif.

Berita Terkini

1
2
3
4
5
6
X